Kalp Hastalıkları
 
 
Kalp Damar Hastalıkları
 
Kalp Yetmezliği
 
Kalp Kapak Hastalıkları
 
Hipertansiyon
 
Kan Yağı Yükseklikleri
 
Ritim Bozuklukları
 
Atrial Fibrilasyon
 
Taşikardi
 
Bradikardi
 
Doğumsal Kalp Hastalıkları
 
Kalp Zarı Hastalıkları
 
Sağ Kalp Hastalıkları
 
Kalp Tümörleri
 
Tanısal İşlemler
 
 
EKG (Kalp Grafisi)
 
Ekokardiyografi (Eko)
 
Efor Testi
 
Kalp Anjiografisi
 
Kansız Anjiografi (Tomografi ile Anjiografi)
 
Kalp Sintigrafisi
 
Holter EKG
 
Tilt Testi (Bayılma Testi)
 
Holter Tansiyon
 
Kardiyolojik Tedaviler
 
 
Balon - Stent Tedavisi
 
EFÇ (EPS) - Ablasyon Tedavisi
 
Mitral Balon Tedavisi
 
PFO - ASD - PDA Kapatılma Tedavileri
 
Kalp Ameliyatları
 
 
Kalp Damar Ameliyatı (Bypass)
 
Kalp Kapak Ameliyatları
 
 
 

 
Bradikardi
 
Sinüs Bradikardi:
 • Kalp hızının 50 / dk dan daha az olması halidir. Bir çok sağlıklı kişide 60 / dk dolayında, bazen daha da yavaş kalp hızları olabilir ve hastalık işareti değildir. Dinlenme veya uyku sırasında kalbimiz normal olarak yavaşlar. Uyku sırasında kalp hızımız zaman zaman 35 – 40 / dk hızına dek yavaşlayabilir.
 • Düzenli spor yapanlarda da ortalama kalp hızı genelde yavaştır. Ancak sinüs düğümünün veya ileti sisteminin bazı hastalık hallerinde kalp hızı çok yavaşlayabilir. Bu durumda halsizlik, baş dönmesi ortaya çıkabilir; hatta zaman zaman fenalık hissi ve bayılma olabilir.
Hasta Sinüs Sendromu
 • Hasta sinüs sendromu (HSS), kalbin doğal uyarı kaynağı olan sinüs düğümünün sinyallerini düzenli olarak gönderemediği durumlarda meydana gelir. Bu hastalık karşımıza bradikardi, yavaş ventrikül yanıtlı AF, bradikardi – taşikardi sendromu şeklinde karşımıza gelebilir. Bu ritim bozukluğunun birden fazlası aynı hastada farklı zamanlarda görülebilir.
 • Sinüs bradikardisi kalp hızının 40'ın altında kalıcı ise ve uygun egzersizle artmıyorsa kabul edilir. Şikayeti olan hastalarda, bradikardiye bağlı bayılma, bayılma hissi, baş dönmesi, geçici konfüzyon, çarpıntı, göğüs ağrısı ve/veya yorgunluk görülebilir. Tanı genellikle klinik ve EKG ile ileri yaşlarda konulur.
 • Klinik tanının güçleştiği durumlarda veya şikayetler ile bulgu ilişkisinin net olarak ortaya konulması gerekliliğinde veya kalıcı pil takılmasına karar verilmeden önce holter EKG kayıtları görülmelidir.
 • Kalp damar hastalığı, hipertansiyon, romatizmal kapak hastalıkları, kalp kası iltihabı(miyokardi), doğumsal kalp hastalıkları, kalp büyümesi gibi ileti sisteminde hasar oluşturabilecek hastalıklar sonucu oluşabileceği gibi kalp cerrahilerden özellikle de kulakçık ameliyatlarında sonra da görülebilir.
 • Hastalarda taşikardi ve bradikardi atakları çok kısa aralarla birbirini izleyebilir ve taşikardi ataklarının ani sonlanmasıyla oluşan kalp hızı yavaşlaması ile birlikte şikayetler ortaya çıkabilir. Şikayetleri sıklığı hastadan hastaya büyük değişiklikler gösterir. Bazı hastalarda şikayetler ayda bir görülebildiği gibi bazılarında da hemen hemen her gün hatta günde birkaç kez görülebilir. Şikayet ile bradikardi birlikteliği saptanması halinde genellikle kalıcı kalp pili takılması gerekmektedir.
Geçici Bradikardi Sebepleri
 • Vücudumuzdaki önemli elektrolitlerden potasyumun kan düzeyinin 6 ve üzerine çıktığı durumlarda tedavi edilmez ilerlerse bradikardi ve kalbin durması gözlenebilir. En sık ani gelişen böbrek yetmezliği olan hastalarda gözlenir. Pek çok ilaç tedavisi potasyum yüksekliğine neden olabilir. En sık sebep olan kontrolsüz ACE-İ – ARB kullanımı, ağrı kesici kullanımı şeklindedir.
 • İlaç zehirlenmeleri de sık olarak karşımıza gelen geçici bradikardi sebeplerindendir. Digoksin zehirlenmesi, beta-bloker ve kalsiyum kanal blokeri fazla alımı, ritim düzenleyici ilaçlar sonucunda olabilir.
 • Kalp cerrahisini takiben veya AV bileşkenin ablasyonundan sonra şikayet yaratan bradikardi durumunda hemen geçici pil ile müdahale etmek gereklidir.
KALP BLOKLARI
 • Elektrik uyarısının kalp içinde yayılırken engellerle karşılaşması ve kalp kasının gereken şekilde veya sayıda uyarılamaması haline genel olarak “blok” adı verilir. Çok çeşitli blok türleri vardır
Atrioventriküler Bloklar (AV Bloklar – Kulakçıklar ile karıncıklar arasında iletişim bozukluğu)
 • Kulakçıklarla karıncıklar arasındaki elektriksel ilişkinin azaldığı veya kesildiği blok türü önemlidir. Bu blok durumunda sinüs düğümünde oluşan uyarılar karıncıklara yeterli sayıda ulaşamadığından kalp hızı çok yavaşlar. Bu bloğa tıp dilinde “atriyoventriküler blok”  adı verilir. Sinüs düğümünden çıkan uyarılarının iletimindeki kusurlardan oluşan bozukluklardır. Üç tipte görülür:
Birinci Derece AV Blok (1° AV blok):
 • Birinci derece AV bloklarda her uyarı kulakçıklardan karıncıklara geç iletilir. Yaşla birlikte normal kalpte de görülebilirse de kalp damar hastalığı ve digoksin kullananlarda daha sık görülür. EKG’de PR aralığının 0.20 sn.den daha uzun olması ile karakterizedir. Genellikle tedavi gerektirmeyen bir ileti bozukluğudur.
İkinci Derece AV Blok (2° AV blok):
 • Kulakçıklardan gelen uyarıların bir kısmı karıncıklara geçemez. 2 alt tipi vardır. Mobitz tip I dediğimiz tip sıklıkla iyidir ve kendiliğinden kaybolur. Pil gereksinimi doğmaz.
 • Genellikle digoksin zehirlenmesi ve kalp damar hastalıkları seyrinde gözlenir. Mobitz tip II dediğimiz tip daha az görülen ama daha ciddi bir bloktur. Sıklıkla tam kalp bloğuna ilerlediğinden ciddi bir blok tipidir ve sıklıkla kalıcı pil takılması gerekir.
Üçüncü Derece AV Blok (3° AV blok – Tam kalp Bloğu):
 • Üçüncü derece kalp bloğu tam kalp bloğu olarak da adlandırılır. Kulakçıktan çıkan elektrik aktivitesi kulakçığa hiç iletilemez. Kulakçıklar karıncıklar arasındaki kasılmaların birbiriyle ilişkisi kaybolmuştur. Kalp hızı 30-40/dk civarındadır.
 • Tedavide en önemli girişim, mümkün olan bütün olgularda esas nedenin tedavisini yapabilmektir (Kalp krizi, kalp kası iltihabı, ilaç zehirlenmesi ve elektrolit bozuklukların nedenlerin tedavisi gibi). Bunun yanı sıra şikayeti olan hastalara, altta yatan nedene göre geçici veya sürekli kalp pili takılmalıdır.
İntraventriküler Bloklar (Karıncık içi iletişim bozukluğu)
 • Bunların büyük çoğunluğu sadece EKG tetkikinde ortaya çıkar ve genelde müdahale gerektirmez.
Sol Dal Bloğu (LBBB):
 • Karıncık içindeki iletim sisteminde sol dal iletimi kesintiye uğramıştır. Toplumda yüzde 0,1 -1 oranında gözlenir. Uyarılar sol karıncığa sağ dal üzerinden ulaştığından Ekg’de QRS kompleksi geniştir (>0.12 sn). Hastalarda şikâyet oluşturmaz ve her hangi bir tedavi gerektirmez. Tanı konulan hastalarda ileri tetkik açısından ekokardiyografi yeterlidir.
Sağ Dal Bloğu (RBBB) :
 • Sağ dal bloğu toplumda sık görülen bir durumdur. Bu hastaların birçoğunda altta yatan kalp hastalığı yoktur. Sağ dal bloğu klinik bir anlam taşımayabileceği gibi kronik akciğer hastalıklarında ve doğumsal kalp hastalıklarından atriyal septal defektte sık olarak görülmektedir. Hastalarda şikâyet oluşturmaz ve her hangi bir tedavi gerektirmez. Tanı konulan hastalarda ileri tetkik açısından ekokardiyografi yeterlidir.
Kalp Sağlığı Testleri
 
İdeal Kilo Hesaplama
 
Şişman mısınız ?
 
Vücut Yağ Oranı Hesaplama
 
Normal Kan Yağ Düzeyleri
 
Coumadin Tedavisi
 
Tansiyon Değerleriniz
 
Kan Şeker Düzeyleri
 
Böbrek Testleri
Kalp Cihazları
 
Stent ve Çeşitleri
 
Kalp Pili (Pacemaker)
 
ICD (Şoklama Yapan Kalp Pili)
Kalp İlaçları Sözlüğü
 
Hasta Sözlüğü
 
Kan Tetkikleri Sözlüğü
 
Sigara
 
Sigara Bağımlılık Testi
 
Sigara ve Zararları
 
Sigara Bırakma Yöntemleri
Damar Hastalıkları
 
Varis ve Tedavi Yöntemleri
 
Toplardamar Hastalıkları
 
Atardamarı Hastalıkları
 
Aort Damarı Hastalıkları
Uzm. Dr.Veli Kala / Hastaneler / Eczaneler / İzmir Eve Doktor

 

© 2010 kalpdoktorunuz.com
Bu site içindeki tüm bilgiler sadece genel bilgilendirmeye yöneliktir. Sitede yer alan bilgiler profesyonel tıbbi tanı ve tedavinin yerini tutmaz.
Sağlık durumunuz veya hastalıklarınızla ilgili en sağlıklı yol kendi hekiminizin karar ve tavsiyeleridir

info@kalpdoktorunuz.com